hofri.eu

www.hofri.eu

Menu


Poslední reference
KvikyMart.cz Nový opravdu prodávající, lehce ovladatelný eshop systém.
MobilDuo.cz Kompletní realizace přestavby web stránek, design, převod hostingu, nasazení eshop systému KvikyMart.cz, SEO ... .

STK Tisky

Pro běh programu je vyžadovaná podpora „.NET“. Ve Windows Vista a Windows 7 je tato nástavba již implementována, pro Win XP najdete instalační soubor .NET ZDE. Soubor stačí stáhnout, spustit a potvrzovat krok za krokem. Nevyžaduje žádný důležitý zásah uživatele během instalace.

Pro plnou podporu tisku je také nutné nainstalovat tzv. "prohlížeč reportů".

Neváhejte nás kontaktovat pro Demoverzi.

Na úvodní obrazovce programu jsou zobrazeny úkony prováděné na STK/ME, tyto úkony je možno přidávat, ubírat, upravovat. Pro úkony jsou připraveny 3 kategorie (každá kategorie má svou číselnou řadu účtenek) STK/Dovozy/ME. Úpravy úkonů se provádějí přes menu „úkony“, je možno i editovat ceny.

Vytvoření účtenky:

Na úvodní obrazovce programu dvojklikem na požadovaný úkon otevřeme formulář pro zadání VIN (VIN je zkopírováno pomocí Ctrl+C z IS CIS, případně automaticky načteno tlačítkem "Import z CIS-STK"). Pokud je úkon prováděn pro firmu na fakturu, vybereme firmu, pokud ne, ponecháme výběr koncový zákazník, zaškrtneme konkrétní cenu úkonu, nebo zadáme uživatelskou cenu (chráněno heslem správce), pokud je úkon na fakturaci, klikneme na tlačítko fakturace (účtenka se nemusí tisknout, dle nastavení, pouze se přidá do databáze), pokud ne, máme na výběr možnost „Tisk“ a nebo „přidat do fronty“ (toto účtenku nevytiskne ihned, přidá ji do tiskové fronty, ta je zobrazena na úvodní straně a je díky ní možno vytisknout více účtenek na jeden papír). Formulář by se v tomto kroku měl automaticky zavřít a program je připraven pro další práci.

Pokud je vyžadována editace účtenky, je možno využít modul historie, kde jsou zobrazeny všechny záznamy účtenek v databázi. Je možno účtenky vyhledat i podle VIN čísla. Dvojklikem na konkrétní záznam vyvoláme jeho editaci.

Tržby:

Modul tržby umožňuje tisk tržeb za Vámi předdefinované období.

Při tisku tržeb vybíráme nejdříve firmu, pro kterou chceme vytisknout souhrn (př: STK nebo ME). Poté nastavíme požadované období, obnovíme seznam úkonů, můžeme dále zkontrolovat výpis v pravém okně a dále již můžeme tisknout (je umožněn i export do pdf, či xls).

Fakturace:

Modul Fakturace umožňuje tisk faktur za Vámi předdefinované období pro příslušné firmy.

Na úvodním formuláři vybereme firmu, pro kterou chceme fakturu vystavit. Dále klikneme na tlačítko "vystavit fakturu". Vyplníme příslušné parametry -> dále klikneme na tlačítko "Načíst seznam úkonů" -> a pokračujeme tlačítkem "OK".

Zpět v úvodním formuláři "Fakturace" již vidíme vystavenou fakturu, tu můžeme dále tisknout, či exportovat do pdf/xls.


2008 © Jiří Hofrichter
Home | Nabízíme | Reference | Kontakt